Нашата цел? Да Ви предоставим информацията, с която да постигнете Вашите цели

  •  Най-точните и всеобхватни данни за физически и юридически лица
  •  Разработване на най-актуалните методи за статистически анализ
  •  Информация, която помага на организациите да вземат по-добре информирани решения и да увеличат печалбата си

 Experian е водеща компания която предоставя информация, която помага на организациите да се насочат към нови пазари, да повишат процента на одобрените кредитни заявления и да повишат печалбата си.  Ние поддържаме  кредитни бази данни, като помогаме на организациите  да  кредитират разумно и намаляват кредитния риск. Нашите продукти  за събиране на просрочени вземания, подобряват ефективността  и оптимизират процеса по възстановяването им. Данните и аналитичните решения  помагат на организациите  да максимизират маркетинговите си инвестиции, като комуникират по-ефективно със  свойте клиенти. С  нашата експертиза  и решения  помагаме на клиентите ни да  предпазят  бизнеса си, като предотвратят измамите.

Привличане на клиенти и маркетингови проучвания

Идентифицирайте кредитоспособните физически и юридически лица.  С всеобхватните  бази данни, платформите за таргетиране на клиенти  и  проучванията на пазари  на Experian ще привлечете нови клиенти по- ефективно  с  по-нисък риск. Оптимизирайте усилията  си, като се насочите само към потенциални клиенти, които има по-голяма вероятност да станат Ваши реални такива. 

Маркетингови услуги

Маркетинговите услуги на Experian помагат на организациите да таргетират и привличат клиенти   чрез маркетингови решения, които гарантират занчителна  възвращаемост на инвестициите.  Съсредоточавайки се върху три основни сфери – данни, платформи и аналитични решения – Experian предоставя на водещи световни организации  информация, технология и експертиза, от които се нуждаят, за да изградят  печеливши и  дълготрайни отношения  със своите клиенти.

Информация и управление на клиенти

Максимизираите отношенията  с клиентите си с помоща на решенията ни които Ви помагат да изградите успешни стратегии за управление на отношенията с  тях и кредитния портфейл. Разберете по-добре киленти си и укрепете връзките си с тях.  Нашият опит в управлението на данни съчетава скоринг и аналитични решения.

Управление на риска

 В настоящата нестабилна икономическа  обстановка управлението на риска е от основно значение за ограничаване на загубите. Решенията на Experian използват предсказващи скоринг  модели за по-добра сегментация на Вашия портфейл.  С нашите системи за обработване на молбите за кредит и услугите ни за ранно предупреждаване, можете да проследявате, анлизирате и предпиемете действия с които да намалите отписаните вземания и да идентифицирате допълнителните възможности за печалба.

Предпазване от измами и проверка на самоличността

С решенията на Експириън за предпазване от измами  и порверка на идентичността може да предпазите бизнеса си  от измами.  Освен това предлагаме и други различни видове системи за проверка на самоличността.

Събиране и възстановяване на просрочените вземания

Откриване на пропуснати сметки, определяне кой портфейл от вземания е с най-голям  потенциал за печалба, подреждане на просрочените везамания по  вид на дълга и приложение на  аналитичните и софтуерни решения на Experian за  ефективно събиране на просрочените вземания.