Повишете интереса на клиентите и бизнес продуктивността

В контекста на силно конкурентния днешен пазар, маркетинговите услуги са от жизнено значение за привличане на нови клиенти и запазване на съществуващите. Нашите маркетингови услуги ще ви помогнат да се насочите към точните клиенти с точната оферта в точния момент, повишавайки техната заинтересованост и бизнес продуктивността си.

С технологията, ресурсите от данни, консултациите и експертния опит на Experian можете:

  • да разберете по-добре клиентите, потенциалните възможности, пазарите и конкуренцията;
  • да осъществите ефективна комуникация с подходящите хора и организации;
  • да измерите въздействието на тези дейности върху бизнеса ви.

Реклама в електронните медии

Таргетирайте публики в целия сектор на електронните медии за части от секундата и увеличете възвращаемостта на инвестициите си от бюджета за медиен маркетинг. Съсредоточен в телевизия, интернет и мобилни канали, наборът от продукти за комуникация в електронните медии на Experian ви дава възможност да рекламирате по-ефективно, подобрите уеб сайтовете си и да привлечете максимален брой нови клиенти.

Имейл маркетинг

Изпращайте релевантни съобщения по електронната поща, за да изградите дълготрайни и доходни отношения със своите клиенти. Experian® CheetahMail® предоставя новаторска, мащабируема и богата на функции технология, заедно със стабилни инструменти за  оценка  и анализ. С подкрепата на най-големия и опитен екип за обслужване на клиенти в бранша ще създавате и изпращате икономически изгодни и индивидуализирани имейл съобщения, базирани на маркетинга на позволението.

Информация за потребители и конкуренти

Оперирайте с ефективни маркетингови програми с помощта на едно по-добро разбиране за мнението, отношението и поведението на потребителите. Общите и индивидуализирани проучвания от *Experian® Simmons^SM * и отчетите за онлайн поведение и конкурентни уеб сайтове от *Experian® Hitwise®* дават ценна информация за милиони потребители: предпочитания към марки, медийни навици и още. С актуалната маркетингова информация ще подкрепите своята марка и оптимизирате комуникационната си стратегия, разгръщайки потенциала си за привличане на нови клиенти.

Управление на данни за клиенти

Разполагайте с точна представа за клиентите си и насочете точните послания към точните купувачи, за да провеждате ефективни кампании. Използвайте софтуерния продукт за проверка на адреси *Experian® QAS®* за бърза и лесна верификация на контактната информация в момента на въвеждането й и се погрижете за целостта на данните с нашите услуги за обработка на списъци. Продуктите за управление на данни на Experian боравят с разнообразни източници на информация и гарантират ясни и точни записи, градящи здрава основа на отношенията с вашите клиенти.

Обогатяване на данни

Идентифицирайте най-добрите настоящи и най-значимите си потенциални клиенти. Възползвайте се от най-всеобхватния съществуващ набор от показатели, включващ демографски данни, стил на живот, кредитни рейтинги, автомобилна информация, събития от живота и медийни предпочитания. Experian се съсредоточава върху конкретни данни и така ви осигурява възможност за прецизно таргетиране на вашата потребителска или бизнес аудитория.

Създаване на модели и анализи

Създайте клиентски-ориентирани и основани на данни програми, даващи измерим резултат. Използвайки водещата в бранша база данни, експертните консултанти, статистиците и бизнес анализаторите на Experian прилагат новаторски инструменти и методи за разработване на ефективни продукти, услуги и стратегически планове. Вникнете в същността на средствата за разпространение на маркетингова информация, за да сте сигурни, че посланията ви достигат до клиентите в подходящия вид и в подходящия момент.

Стратегически консултации

Постигнете измеримо маркетингово въздействие за цялата си търговска дейност, като използвате над 30-годишния стратегически опит за работа с данни на Experian. Позволете ни да оценим съществуващите ви данни за клиентите, информация и маркетингови програми, за да създадем ефективен план за пазарен успех.