Плащания

Нашите продукти за обработване и валидиране на плащания ще ви окажат безценна помощ за ускоряване на процесите, предоставяйки и възможност за проактивно управление на риска, предотвратяване на измами и повишаване на печалбите. Вашите потенциални и съществуващи клиенти очакват незабавен достъп. Те изискват от вас да кандидатстват и плащат за продукти и услуги по най-различни начини. Това може да окаже голямо въздействие върху съществуващите ви системи и значително да увеличи разходите.

Удостоверяване

Ще ви предоставим инструменти за моментална проверка, потвърждаване и удостоверяване, с които ще предотвратите измами в реално време при извършване на защитени телефонни и онлайн транзакции. Backgroundchecking.com ви дава спокойствието, че вашите служителите действително са тези, за които се представят, и притежават необходимата квалификация за длъжността.

Доставка на плащания

Нека ви помогнем да контролирате разходите, понижите риска и подобрите обслужването на клиентите, като намалите грешките при плащане. Experian Payments предоставя платформено независим софтуер, с фокус на специфичните предизвикателства на услугите за проверка на данни и обработване на плащания.