Защита и удостоверяване на информация за клиентите

Спрете измамите, преди да претърпите загуби. Experian® инвестира постоянно в нови източници на данни и технологични нововъведения, за да предостави на клиентите си най-модерните инструменти за предотвратяване на измами и решения за предотвратяване пробива на информация. Намалете кредитния риск чрез предварителен преглед и разкриване на самоличността.

Измами при подаване на заявления

Измамите са най-честата причина за загуби на финансовите, телекомуникационните и застрахователните дружества, резултирайки в намалена доходностт. Използвайки нашия софтуер и задълбочена информация, вие бързо и ефективно ще откривате потенциално измамните заявления, още преди да приемете даден клиент.

Удостоверяване

Ще ви предоставим инструменти за моментална проверка, потвърждаване и удостоверяване, с които ще предотвратите измами в реално време при извършване на защитени телефонни и онлайн транзакции. Backgroundchecking.com ви дава спокойствието, че вашите служителите действително са тези, за които се представят, и притежават необходимата квалификация за длъжността.

Измами при съществуващи сметки

Наблюдаваме тенденциите на сметките и оценяваме поведението на клиентите според вероятността те да извършат измама ”със съществуваща сметка” и предотвратяваме т. нар. „изчезване" или "спяща" измама, при която от датата на заявлението до реалното действие минава известно време.

Застрахователни претенции

Специално за застрахователната индустрия разработваме продукти, които служат за проверка на информация, изчисляване на риск и проучване с цел предотвратяване на измамни претенции.

Защита от измами със самоличност

Можем да извършим проверка на банковите сметки на даден клиент, за да потвърдим, че човекът, с когото сте осъществили контакт, действително е този, за когото се представя. А в случай на  измами със самоличност, ще помогнем на вашата компания да защити клиентите и служителите си.

Управление на ответните действия при пробив на информация

Предоставяме управление на ответните действия при пробив на данни, за да защитим вашите клиенти и служители в случай на неразрешен достъп до лична информация, като напр. детайли на банкови сметки.

История на превозните средства

Нашата гама от продукти и услуги за проследяване историята на превозни средства е специално разработена за автомобилната индустрия. Благодарение на нея вие ще защитите своята дейност и марка, свеждайки излагането си на риск до минимум.