Повишаване на приходите чрез привличане на клиенти

Идентифицирайте кредитоспособните търговски дружества и потребители, които биха откликнали на нови предложения. Чрез огромните бази данни, платформите за целеви маркетинг и пазарните проучвания на Experian можете да привличате клиенти по по-изгоден начин с по-малък риск. Оптимизирайте дейността си, като насочите усилията си само към тези, които биха предпочели вашата марка.

Управление на бази данни и софтуер за тях

Неточните данни компрометират анализите и управленската информация, резултирайки в неподходящи бизнес решения. С помощта на нашите услуги и софтуер за управление на данните ще разполагате с винаги точна и актуална информация, предоставяща ви реална представа и разбиране за вашата база с контакти.

Допълнителна информация

Информация за потребители и търговски дружества

Точните данни са съществен бизнес актив. Experian разполага с над две десетилетия опит в управлението и интерпретирането на огромни количества данни за потребители и търговски дружества. Ще ви помогнем да намалите разходите, повишите продуктивността, разкриете нови възможности и да постигнете по-добро разбиране за целевите си пазари.

 

Насочете се към най-перспективните възможности

Идентифицирайте най- перспективните възможности и се насочете към тях с помощта на нашите уникални ресурси: аналитични данни и безценен опит. С наша помощ ще откриете нови клиенти за бзинеса си по-лесно и ще се възползвате от възможностите за разширяване на съществуващите контакти. Тъй като притежаваме и управляваме широк набор от данни, ние ще ви предоставим информацията със задълбоченост и качество, от които се нуждате, за да определите най-обещаващите и ценни перспективи за вашия бизнес.

Стратегическа информация и проучване

Получете стратегическо предимство, опознавайки потребителите и търговските дружества и се възползвайте от възможността да бъдете една крачка пред конкуренцията. Открийте нови възможности за бизнеса, изчислете риска и вземайте информирани решения. Можете също да получите информация за онлайн дейността на конкурентите и да оптимизирате своята интернет страница, за да спечелите още едно предимство.

Информация за клиенти

Вникнете в същността на това, което знаете за своите клиенти, извличайки максимума от маркетинговите, кредитни и информационно-базирани услуги на Experian и приложете широк набор от инструменти и методи, за да създадете стандартни или индивидуализирани решения, гарантиращи значителна възвращаемост на инвестициите. За всичко можете да разчитате на пълноценно съдействие от страна на нашите експертни консултанти, статистици и бизнес анализатори.

Оптимизиране на онлайн комуникацията

Погрижете се винаги да изпращате лични, уместни и смислени послания на потребителите си, като използвате информацията и данните на Experian, за да подобрите обслужването на клиентите, ефективността на вашето присъствие онлайн и комуникацията по електронна поща.

Планиране на търговията на дребно и местните пазари

Планирайте уверено своите мрежи за търговия на дребно и райони за продажба, разпределяйте медийните разходи, задавайте търговските си цели и оптимизирайте ресурсите си, боравейки със задълбочена информация.

 

Вземане на решения във връзка с подадени заявления

Ние ще ви помогнем да автоматизирате и управлявате процесите си изцяло. Нашите инструменти за обработка на заявления осигуряват бързо и гъвкаво вземане на решения и подобряват работния процес, за да извлечете максимума от всеки потребител, като същевременно  действате превантивно за управление на риска и потенциалните лоши дългове.

Анализи и създаване на модели

Прогнозирайте бъдещото поведение на кандидати и клиенти, като превърнете данните в могъщо информационно оръжие, благодарение на което ефективно ще управлявате риска или подобрите маркетинговата си стратегия.