Данни и инструменти за управление на вашите клиенти

Идентифицирайте нови възможности, установете връзка с най-рентабилните си клиенти и използвайте най-добри практики за управление на контактите. Experian® предлага различни инструменти, включително системи за управление на данни и портфейли и  рипортинг софтуер , с които ще получите цялостна представа за кредитната дейност и поведение на вашите клиенти, за да предлагате винаги правилните продукти, в правилното време, на правилните клиенти и същевременно редуцирате пасивите си от рисковите потребители.

Управление на потребителската ценност

С наша помощ ще разполагате с  по-богата представа за вашите клиенти, за да бъдете в състояние да прогнозирате и моделирате бъдещото им поведение. Боравейки с вътрешни и външни източници на информация, нашите доказано ефективни инструменти за управление на клиенти ви позволяват да прилагате индивидуални стратегии, увеличавайки приходите от най-рентабилните си контакти.

Управление на портфейли

Задължително е да разполагате с цялостна представа за рисковото си  експозиция и потребителската ценност в текущия ви портфейл. Чрез подробен анализ ние не само ще ви покажем къде са най-рентабилните ви клиенти, но и как да спечелите нови такива.

Управление на задълженията и тяхното събиране

Все по-предизвикателните пазарни условия принуждават цели отрасли да подобрят процента на възвращаемост на задълженията и да увеличат максимално доходността си. С продължаващите промени в макроикономическата обстановка портфейлите се оказват под значителен натиск и нивата на неиздължаване непрестанно растат. Ние ще ви помогнем да увеличите максимално ефективността на вашия портфейл в контекста на настоящия икономически климат.

Маркетингова стратегия и консултации

С нас ще откриете най-перспективните възможности и ще таргетирате усилията си към тях с помощта на уникалните ни ресурси: задълбочени данни и безценен опит.

Имейл маркетинг

Ние ще ви улесним в изграждането на информирани, своевременни и адекватни отношения с вашите клиенти. Experian е надежден доставчик на онлайн маркетинг услуги на организации в целия свят.

Информация от проучвания на потребители и конкуренти

Задълбоченото проучване на това какво се случва онлайн е от съществено значение за измерване ефективността както на вашата интернет страница, така и на тези  на конкуренцията. Несравнимият набор от данни за ползването на интернет, предоставян от Experian Hitwise, осигурява безценна помощ на маркетолозите за по-добро планиране и отчитане на широка гама маркетингови програми, сред които оптимизация  на търсачки и онлайн базирано сътрудничество.

Информация за потребители и търговски дружества

Ще ви предоставим бърз и лесен достъп до широка гама актуални и точни данни за потребители и търговски дружества в множество отрасли.

Цялост и управление на данните

С нас лесно ще подобрите качеството, целостта и съгласуваността на информацията за своите клиенти . Предлаганите продукти и услуги за обогатяване и рафиниране на данни ще ви дадат възможност да намалите разходите, увеличите продуктивността си и постигнете по-добро разбиране за целевите пазари.