Скоринг, предварителна оценка, наблюдение и анализ

В настоящата изменчива икономика управлението на риска е от основно значение за ограничаване на загубите. Проявете инициативност при управление на клиентите си, като откривате своевременно правонарушения, запори и фалити. Извършете класифициране, което може да ви помогне да определите най-ценните клиенти и да им предоставите най-добрите оферти. Experian® предлага широка гама инструменти за управление на риска и има голям опит в контрола на изтичането на данни.

Обработка на заявления

Можем да ви помогнем изцяло да автоматизирате и управлявате процедурите си. Нашите инструменти за обработка на заявления предоставят бързо и гъвкаво вземане на решения и работен поток, за да увеличите максимално потребителската ценност, като в същото време активно управлявате риска и потенциалните лоши дългове.

Удостоверяване на самоличността

Можем да ви предоставим инструменти за моментална проверка, потвърждаване и удостоверяване, целящи предотвратяване на измами в реално време при извършване на защитени телефонни и онлайн транзакции. С помощта на Backgroundchecking.com можем да ви дадем увереност, че служителите ви наистина са такива, за каквито се представят, и имат необходимата квалификация за своята длъжност.

Измами при подаване на заявления

Измамите са най-честата причина на загуби за финансовите, телекомуникационните и застрахователните дружества, като тези загуби винаги засягат доходността. Нашият софтуер и информацията ни ще ви помогнат да откриете бързо и ефективно потенциално измамните заявления още преди да приемете даден клиент.

Информация и класифициране по риск

Можем да ви предоставим най-актуалната и точна информация, за да реагирате разумно с по-голяма бързина и последователност, като в същото време намалите риска. Всеобхватните данни за потребители и търговски дружества на Experian, както и софтуерът за отчети и класифициране, се предлагат за множество отрасли.

Застраховане

Можем да ви съдействаме за вашата застрахователна стратегия и да намалим излагането ви на риск и измами чрез нашите продукти, разработени специално за застрахователната индустрия.

Управление на портфейли

Трябва да разберете общото излагане на риск и потребителската ценност в текущия ви портфейл. Чрез подробен анализ можем да ви покажем не само къде са най-рентабилните ви клиенти, но и как да откриете нови такива.

Събиране и възстановяване на задължения

Често в дейностите по събиране на задължения не се инвестира много до момента, в който икономическият цикъл тръгне надолу. Но лошите стратегии за събиране на задълженията вече не могат да бъдат прикривани с растеж чрез привличане на нови клиенти. Събирането на задължения се превръща от генератор на загуби в първостепенен двигател на печалбите. Experian има изграден съществен набор от цялостни услуги за основните ви нужди по събиране на задължения, като сегментация, следене за пропуски, наблюдение на сметки, вземане на решения и управление на отделни случаи, чрез интеграция на данни, анализи и софтуер.

Съблюдаване на законовата уредба и най-добри практики

Можем да ви помогнем за съблюдаване на законовата уредба, използване на най-добри практики, проверка, проследяване и откриване на изгубени или забравени инвестиции с нашите продукти и услуги, разработени специално за застрахователния сектор.