Внедряване на по-добри стратегии за събиране на просрочени вземания

Намалете разходите, повишете ефективността и увеличете максимално ползата от дейността си по възстановяване на задължения. Водещите  в бранша информационни ресурси, софтуер и опит в събирането на просрочени вземания на Experian ще ви помогнат да разработите по-целенасочени стратегии , като откриват, сегментират и определят приоритета на сметките на длъжниците по начин, изгоден за вас.

Цялостни и точни данни относно събиране на просрочени вземания

Проследете, прочистете, проверете и обогатете базите си с помощта на управлението на данни за събиране на задължения, за да сте сигурни, че наистина познавате клиентите си.
Цялостни и точни данни за събиране на задължения, които дават правилния контакт, правилните подробности и възможно най-много информация за клиентите.

Задълбочена информация относно данните за събиране на просрочени вземания

Възползвайте се от анализи чрез скоринг и сотфуеър, за да разполагате с цялостна информация за своите клиенти.
Задълбочена информация относно данните за събиране на задължения, за да разберете поведението, риска и обстоятелствата, свързани с всеки клиент.

Сегментиране с цел изграждане стратегия за събиране на просрочени вземания

Използвайте техниките за сегментация и прилагайте ефективни стратегии за прецизно таргетиране на клиентите.
Техниките за сегментация спомагат за изграждане на стратегия за събиране на просрочени вземания и прилагането на адекватни действия в правилното време и по правилния начин.

Ефективно управление на процесите за събиране на просрочени вземания

Внедрете и управлявайте дейности за събиране на просрочените вземания, за да подобрите взаимодействието с вашите клиенти.
Ефективно управление на събирането на просрочените вземания с цел оптимизиран работен процес чрез автоматизиране на задачите, изпълнявани ръчно, и съсредоточаване на квалифицираните кадри за най-добри резултати.

Експертни консултации за събиране на просрочени вземания

Експертни консултации за събиране на задължения за непрестанно подобряване на дейността.