Experian "One Stop Shop"

Уникален електронен портал за справки в България

Как да получа информация от Експириън "One Stop Shop"?

Кредиторите могат да получават част или цялата гореописана информация чрез:

  • Интернет страницата на Експириън "One Stop Shop" или
  • Като изградят директна връзка между своята апликационна система и гъвкавата софтуерна платформа на Експириън "One Stop Shop"

Потребителите имат и следните ползи:

  • Информация кои институции са проучвали потребителя
  • По-добра комуникация с кредиторите  и проверка истиността на данните подадени към Експириън "One Stop Shop".

 

  • © Experian 2018. Всички права запазени.