Експириън "One stop shop"

Уникален електронен портал за справки в България

Как оперира Експириън "One Stop Shop"?

Основният принцип на Експириън "One Stop Shop" е анонимна размяна на информация за клиентите по реципрочен и сигурен начин между консорциум от институции членове. Така участниците в Експириън "One Stop Shop" имат достъп до актуална база данни, работеща в реално време, нужна за целите свързани с отпускането на кредити.

Експириън "One Stop Shop" се състои от три основни компонента:

1. Първият компонент е уникалната база данни на Експириън с информация за кандидатствалите за кредит (в банки и небанкови финансови институции, телекоми и др.), която съдържа данни за имена, адреси, вид и сума на кредита за който се кандидатства, доход и др.

2. Вторият компонент са външните бази данни на НОИ, ГРАО, т.н., които предоставят информация на участниците за социално осигурителния и граждански статус на лицата и обхваща 100% от активното население на страната

3. Третия компонент са уникалните аналитични и софтуерни решения на Експириън "One Stop Shop", които използват гореописаните бази данни и предоставят на корпоративния клиент бърз, автоматизиран и обективен подход за вземане на кредитно решение и/или за предпазване от измама.

  • © Experian 2018. Всички права запазени.