Какво представлява Експириън "One Stop Shop"?

Във водещите страни по света, кредиторите имат достъп до различен по вид бази данни, които им помагат да определят по-прецизно кредитоспособността на кредитоискателя.

Експириън "One Stop Shop" представлява ЕДИНЕН електронен портал, през който могат да се правят автоматизирано и в реално време МНОЖЕСТВО проверки/справки в различни бази данни, включително и такива собственост на Експириън. Тези справки съдържат проверена и уникална за българския пазар информация, която дава възможност за оптимизиране и автоматизиране на процесите по управление на:

 • кредитния риск на кредитоискателя и неговата/нейната идентификация;
 • нови продажби към съществуващите кредитни клиенти;
 • събирането на просрочени вземания.

Уникалните услуги на Експириън "One Stop Shop" са полезни за всички видове кредитиращи организации - банки, лизингови фирми, телекомуникационни оператори, фирми за комунални услуги, застрахователни компании, фирми за потребителско финансиране, издатели на кредитни карти и др.

Като единен източник на информация Експириън “Оne-stop-shop” предоставя на своите потребители достъп до множество различни справки в базите данни на Националният Осигурителен Институт (НОИ), ГРАО (Гражданска регистрация и административно обслужване) и уникалната база данни на Експириън.

 • Справките от НОИ дават верифицирана информация за социално осигурителния статус на лицата, социално осигурителните доходи и данни за трудовите договори и работодателите.
 • Справките от ГРАО дават верифицирана информация за семейния статус на физическите лица, дата на брак/развод, брой деца под 18г., ЕГН, документ за самоличност, настоящ и постоянен адрес, история на адресите и др.
 • Справките от Експириън "One Stop Shop" се актуализират онлайн и дават уникална информация за кандидатствали за кредит лица.
 • Експириън "One Stop Shop" предоставя възможност за:

 • - скориране на кредитния риск на кандидат кредитополучатели, чрез доказано първокласните скоркарти на Експириън;
  - използуване на стратегии за автоматизирана обработка на скорираните кредитоискатели;
  - определяне на вероятността кандидатстващия за кредит да е измамник, чрез водещите аналитични и софтуерни решения на Експириън;

Гореописаната информация, достъпна онлайн през ЕДИН  ЕДИНСТВЕН портал е незаменима за взимането на бързи и правилни кредитни решения, за предпазване от измами, за по-успешни нови продажби на настоящи клиенти и за успешно събиране на просрочени вземания. Така, като подпомага здравословното кредитиране, Експириън подпомага и растежа на икономиката в България, както и в още 90 страни, в които нашите услуги се ползуват от водещите Банки, Финансови институции, Телекоми, Комунални компании и т.н.