Експириън "One stop shop"

Уникален електронен портал за справки в България

Кой регулира дейността на Експириън "One Stop Shop"?

Експириън "One Stop Shop" е регистриран Администратор на Лични Данни от Комисията за Защита на Личните Данни и неговата дейност е в пълно съответствие с разпоредбите, установени от Закона за Защита на Личните Данни. Важно е да се подчертае, че в съответствие със Закона за Защита на Личните Данни, запитвания за информационни справки от кредитиращите институции към Експириън One Stop Shop могат да се правят само след получаване на изрично доброволно писмено съгласие от потребителите. Получаването на такова съгласие от потребителя е необходимо условие, за да може кредитора използвайки личната информация предоставена от заявителя в документите за кредит да направи проверка в регистър "One Stop Shop", включително НОИ и ГРАО преди да вземе решение да отпусне или не съответния кредит.

  • © Experian 2018. Всички права запазени.