Експириън "One stop shop"

Уникален електронен портал за справки в България

Ролята на Експириън "One Stop Shop" и ползите от него

  • Улеснява обмяната на информация между кредиторите от различни сектори на индустрията
  • Предоставя автоматизирано проверена, точна и актуална информация на кредиторите, която им помага да взимат по-добре информирани кредитни решения, в резултат на което се намалява кредитния риск (вероятността от изпадане в просрочие)
  • Достъпа до множестово бази данни в реално време позволява автоматизирана проверка на информацията, декларирана от кандидатстващите за кредит
  • Ограничава измамите, включително случаите на кражба на самоличност, както и лошите заеми
  • Предоставя гъвкави възможности за автоматизиран достъп, според предпочитанията на клиента

  • © Experian 2018. Всички права запазени.