EXPERIAN ПРЕС ЦЕНТЪР

НОВИНИ & ПРЕС ИНФОРМАЦИЯ

Проучване на Experian посочва основните предизвикателства пред телеком сектора

17.10.2013

Еxperian, глобален лидер в предоставянето на информация, аналитични решения и маркетинг услуги на финансови организации и потребители, проведе международно проучване сред водещите изпълнителни директори в телеком сектора. То разкрива, че „монетизацията на големите данни“ е най-бързо растящото предизвикателство за сектора. Вариативното потребителско поведение, максимално удовлетворяващото обслужване на клиентите и намаляването на измамите също са сред ключовите проблеми и предизвикателства за телеком компаниите в навечерието на 2014 г.

Проучването е проведено сред 80 старши изпълнителни директори в 45 телекомуникационни компании, покриващи 22 страни. Изпълнителните директори споделят своите наблюдения относно основните проблеми в сектора. Резултатите са сравнени с тези от аналогично проучване, направено миналата година, за да се идентифицират водещите тенденции по важните въпроси, засягащи телекомуникационните компании в дългосрочен аспект.

Основните изводи от проучването са:

 • Броят на отговорилите, които са посочили монетизацията на големи масиви от данни като основно предизвикателство за телеком операторите, се е увеличил със 150% в сравнение с 2012 г., което го прави най-голямото увеличение в сравнение с другите предизвикателства.
 • 37% от анкетираните са отговорили, че управлението на взаимоотношенията с крайния потребител е било тяхното най-значимо бизнес предизвикателство. В проучването през 2012 отново  37% от отговорилите са посочили тази област като проблемна с трудни за разрешаване предизвикателства.
 • 32% от анкетираните са отговорили, че намаляването на вариативността в потребителските нагласи е било най-критичният фактор за подобрение на маржовете (в сравнение с 26% през 2012).
 • Продажбата на допълнителни услуги на настоящите клиенти също е определена като важна (29% срещу 19% през 2012).
 • Привличането на платежоспособни клиенти (24% в сравнение с 21% през 2012 г.) също е приоритет, подчертаващ тенденцията за отдалечаващ се от чистата печалба (средна печалба от потребител) възглед за света да включва среден марж на потребителя (СМП) и стойност на клиента за жизнения му цикъл (СКЖЦ).
 • Близо две пети (37% през 2013 г. в сравнение с 30% през 2012 г.) са отговорили, че подобряването на качеството на взимането на решения в рамките на жизнения цикъл на клиента ще им осигури най-голяма полза за тяхната организация, заедно с ползването на външни данни за подобряване на разбирането на стойността на потребителя спрямо потенциалния риск.
 • 10% от анкетираните са сметнали, че борбата с измамите представлява нарастващо предизвикателство в периода до 2014 г.
 • 7% от анкетираните са посочили, че автоматизирането на по-голяма част от решенията и взаимодействията на клиента продължава да е важно.
 • Антонио Веласкез, Директор на отдел корпоративен риск в Telefonica, коментира: Съгласни сме с резултатите от проучването. Нашият опит ни показва, че усилията насочени към намаляването на текучеството на клиенти и промяната в нагласите им, подобряването на обслужването и разработването на възможности за комбинирани продажби са тясно свързани. Натискът от насищането на пазара заедно със стремежа за достигане до нови потребители и подобряване на печалбата означават, че телекомите трябва да преосмислят основни елементи от своите стратегии. Това изисква не само самокритика, кураж и усилие, но и нова и по-добра аналитична информация за клиентите, техните нагласи, пазара и вътрештите процеси във всяка организация, която да подпомогне вземането на ефективни решения.

Тим Барбър, Директор «Стратегическо Равитие» в Experian Decision Analytics, добавя: “Не е изненадващо, че обслужването на клиентите, големите масиви от данни и измамите са идентифицирани като сериозни предизвикателства за телекомуникационните компании. Телеком индустрията има достъп до огромни количества данни и бързо разбира как тези данни могат да бъдат  използвани за подобряване на бизнес резултатите в тези критични области.

Тези резултати допълват скорошно проучване на Experian по темата „Потребител винаги на линия„ и значителната роля, която мобилните комуникации играят в ежедневието. Младите, градски и технически грамотни потребители все повече виждат мобилността като своята основна среда за обвързване с организации и брандове. Това изследване ни дава заключения за клиентите и нарастващото търсене на по-привлекателни и интерактивни мобилни услуги - като плащане с едно докосване, изпращане на  sms съобщения, както и необходимостта доставчиците на услуги да капитализират услугите върху това това търсене и да стимулират  бизнес растеж.

Experian работи с доставчици на телекомуникационни услуги от началото на 90-те години на XX век, когато започва да осигурява информационни услуги за потребителите и онлайн системи за обработка на заявления към новото поколение мобилни оператори. От тогава компанията разширява обхвата си значително и днес помага на над 100 международни телекомуникационни оператори да откриват, печелят и управляват връзки с клиенти. Expеrian предлага решения на телекомуникационния сектор в множество различни сфери, включително обработка на заявки, проучвания на потребителите, спечелване и задържане на нови клиенти, кредитен риск, анализ на решения, управление на дългове, предотвратяване на измами и решения за автентификация.

Ключовите области,  в които Expеrian може да помага на телеком компаниите са:

 • Измами с идентичност при транзакции без карта, особено при предплатени услуги.
 • Поддръжка за съществуващи клиенти; осигуряване на най-доброто практическо взимане на решения за клиенти на виртуални мобилни оператори.
 • Проследяване на идентичност при смяна на дома – споделяне на данни за проследяване на клиенти, променящи местожителството си. Това е особено важно за доставчиците на стационарни услуги.
 • Управление на онлайн молби и удостоверяващи процеси, употреба на данни от мобилни устройства за превенция на измами, превенция на представяне с фалшива самоличност.
 • Национална схема за предотвратяване на измамите, в която комапнията помага на телекомите със засичането и предотвратяването на измамите с приложения.

Мобилна статистика чрез Hitwise за осигуряване на информация и анализи за потребителите на мобилни услуги.

 • © Experian 2019. Всички права запазени.
[an error occurred while processing this directive]