EXPERIAN ПРЕС ЦЕНТЪР

НОВИНИ & ПРЕС ИНФОРМАЦИЯ

Прес контакти

Ани Валентинова
ПР мениджър
Моб.: 0887 02 57 30
E-mail: valentinova@newapproach.bg

Иновативен ИТ проект на Еxperian намалява риска от финансови измами

София, 15 октомври 2012

Екип, от международната компания Еxperian, съставен от български специалисти, имплементираха мащабен IT проект за финансовата група УниKредит в България, Унгария, Румъния, Австрия и Русия.

Иновативното ИТ решение, базирано на специализираната информационна система Hunter, идентифицира и минимизира риска за банковите и финансови организации, свързан с потенциални измами при кандидатстване за кредитни продукти.

Еxperian, глобален лидер в предоставянето на информация, аналитични решения и маркетинг услуги на финансови организации и потребители, съобщи за успешното разработване и внедряване на специализирано  софтуерно решение в УниКредит Булбанк като част от по-широката имплементация за финансовата група в Централна и Източна Европа. Проектът е насочен към ефективно управление на риска, свързан с финансови измами при кандидатстване за кредитни продукти.

Цялостното имплементиране на системата за УниКредит, базирана на специализирания софтуерен продукт Hunter, продължи 17 месеца и е реализирана от Delivery Centre на Experian, разположен в София. Първоначално е създадена обща хардуерна и софтуерна платформа за всички страни,  в които е планирано внедряването на решението. Първото подразделение в групата на УниКредит, което започва да използва специализираната система, е България, последвано от УниКредит Унгария, УниКредит Румъния, УниКредит  Австрия, УниКредит Русия като предстои имплементиране и в други европейски държави.

"Само за първия месец след въвеждане в експлоатация на IТ проекта в България са идентифицирани над 10 случая на възможни измами.” коментира Крум Гърков, Мениджър на Sofia Delivery Centre, Experian, реализирал проекта- „Реализацията на този мащабен проект съгласно изискванията на клиента, в рамките на договорения бюджет и времеви рамки, е безспорно доказателство за качествата и високия професионализъм на екипа служители в Experian България."

Специализираната софтуерна система Hunter представлява иновативно и високоефективно IТ решение за финансови и банкови институции, разработено от Experian. Неговото предназначение е, на базата на гъвкава и адаптивна бизнес логика, използвайки множество и различни източници на данни, да анализира информацията в заявления за предоставяне на кредитни и други финансови продукти и да идентифицира рисковите случаи. С това решението позволява на организациите, които го използват, да оптимизират своите вътрешни процеси за управление на риска и да намалят до минимум загубите си, свързани с финансови измами.

Основните предимства на решението са:

  • Помага за оптимизиране на вътрешните процеси за управление на риска в организациите
  • Подобрява ефективността на процеса на идентифициране на случаите на потенциални измами чрез автоматизиране на рутинните дейности, свързани с анализ и обработка на информацията Свежда до минимум риска от финансови измами и загубите за организациите
  • Предоставя гъвкава бизнес логика, адаптивна към според индивидуалните потребности и изисквания на всеки клиент и спецификата на бизнес сектора
  • Предоставя широки възможности за интеграция с разнообразни външни системи чрез стандартизирани интерфейси

Зa Еxperian

Еxperian е глобален лидер в предоставянето на информация, аналитични решения и инструменти на организации и потребители в цял свят. Компанията подпомага бизнеса в по-доброто управление на кредитния риск, точното таргетиране на маркетинговите предложения, минимизиране на риска от потенциални финансови  измами и ефективно автоматизиране на процеса по вземане на решения. Еxperian е в полза и на индивидуалните потребители при проверка на тяхното кредитно досие и рейтинг, както и при защитата срещу евентуална кражба на идентичност.

Experian е публично дружество, чиито акции се търгуват на Лондонската фондова борса (EXPN) и е неизменна част от индекса FTSE 100. Приходите на компанията за финансовата година, приключила на 31 март 2012 г. са в размер на 4.5 млрд. долара. Experian е базирана в Дъблин – Ирландия като разполага с оперативни централи в Нотингам (Великобритания), Калифорния (САЩ) и Сао Пауло (Бразилия). Компанията има офиси в над 44 страни и повече от  17 000 служители.

За Experian България

Experian България е основана през 2004 г. и е изцяло собственост на Experian Group. В България компанията е представена от двете си основни линии на бизнес: кредитни услуги и аналитични решения. В българския офис на компанията работят 216 човека, разпределени в 10 отдела: Regional Analytics Grouр, QA Team, Development Team, Vertical Market Team, Sofia Delivery Center, Credit Bureau Development and Delivery, Corporate Functions /HR, Finance, Administration/, Marketing Services.

За отдела Sofia Delivery Centre

Sofia Delivery Centre е част от глобална организация за доставка на софтуерни решения и има за цел предоставянето на качествени услуги, на регионални екипи, в областта на поддръжката и доставката на софтуер, разработен от Experian Decision Analytics, до клиентите на компанията.
След сливането на няколко екипа за доставка през 2009, Sofia Delivery Centre вече има централизирана управленска структура и унифициран модел на предоставяне на услугите си.Повече за компанията открийте на: www.experian.bg

За УниКредит Булбанк

УниКредит Булбанк е част от водещата европейска финансова група UniCredit. Тя е най-голямата българска банка с активи от над 12 млрд. лева. Банката разполага с повече от 230 филиала и обслужва над един милион граждани и домакинства, частни клиенти, малки и средни предприятия, големи местни и международни компании и др. УниКредит Булбанк е номер едно на пазара в областта на корпоративно, частно и инвестиционно банкиране. Банката е номер едно по кредити за фирми – 6.1 млрд. лева и по депозити на фирми – 3.7 млрд. лева. Повече информация за нея можете да намерите на: http://www.unicreditbulbank.bg

  • © Experian 2019. Всички права запазени.