EXPERIAN ПРЕС ЦЕНТЪР

НОВИНИ & ПРЕС ИНФОРМАЦИЯ

Microsoft внедри банков софтуер на Еxperian

София, 21 ноември 2012

  • Bank Wizard Global на Experian вaлидира точността на банковата информация и коректността на разплащанията в международната мрежа на корпорацията.
  • Решението за анализ и съвместимост на банковите данни гарантира, че платежните системи и операции отговарят напълно на изискванията на SEPA.

Еxperian, глобален лидер в предоставянето на информация, аналитични решения и маркетинг услуги, съобщи за внедряването на популярното Bank Wizard Global решение на компанията в разплащателните системи на Microsoft. Инсталацията ще позволи на водещия софтуерен доставчик да валидира ефективно банковата информация и осигури точни и навременни разплащания в рамките на международната си търговска мрежа.

Съгласно новите правила за единна европейска платежна зона (SEPA) използването на международен номер на банкова сметка (IBAN) за уникална идентификация на банката и разплащателните сметки на бенефициентите скоро ще станат задължителни за всички международни и вътрешни транзакции в евро. Големи корпорации като Microsoft проактивно имплементират решения и продукти, които да гарантират пълна съвместимост с новите изисквания.

Банковият софтуер Bank Wizard Global на Experian валидира банкови сметки за Microsoft на територията на 228 страни и и конвертира данните в необходимия формат за коректното извършване на всяка транзакция. Това гарантира плавно, навременно и успешно изпълнение на плащания при поддръжка на множество разплащателни механизми от различни банкови клонове и доставчици на услуги.

Софтуерът на Experian ще позволи на Microsoft да конфигурира правилно информацията за банковите сметки във формат по стандарта IBAN, като гарантира, че разплащанията в евро ще са напълно съвместими с новите изисквания далеч преди крайния срок за въвеждане на SEPA - 02.2014.

Колин Кер, Мениджър Индустриални решения, отдел Международни Финансови Услуги в Microsoft, коментира: "Администрирането на търговски мрежи с глобално покритие може да бъде сложна задача. Разплащанията в подобни структури трябва да бъдат осъществявани по навременен и надежден за всички участници начин, независимо от тяхното местоположение. Решението на Experian, базирано на Microsoft технология, спомага за минимизиране на тази сложност и подобрява нивото на обслужване, като позволява навременно и коректно обслужване на всички разплащания. "

Джонатан Уилямс, Директор Стратегически разплащания в Experian, коментира: "Банковият софтуер Wizard Global дава възможност на Microsoft да предостави бързо и ефективно обслужване на вендори и партньори като валидира точността и навремеността на разплащанията от самото начало. Решението осигурява на компанията спокоствието за това, че платежните и системи са напълно съвместими със SEPA ".

Зa Еxperian:
Еxperian е глобален лидер в предоставянето на информация, аналитични решения и инструменти на организации и потребители в цял свят. Компанията подпомага бизнеса в по-доброто управление на кредитния риск, точното таргетиране на маркетинговите предложения, минимизиране на риска от потенциални финансови  измами и ефективно автоматизиране на процеса по вземане на решения. Еxperian е в полза и на индивидуалните потребители при проверка на тяхното кредитно досие и рейтинг, както и при защитата срещу евентуална кражба на идентичност.
Experian е публично дружество, чиито акции се търгуват на Лондонската фондова борса (EXPN) и е неизменна част от индекса FTSE 100. Приходите на компанията за финансовата година, приключила на 31 март 2012 г. са в размер на 4.5 млрд. долара. Experian е базирана в Дъблин – Ирландия като разполага с оперативни централи в Нотингам (Великобритания), Калифорния (САЩ) и Сао Пауло (Бразилия). Компанията има офиси в над 44 страни и повече от  17 000 служители.

За Experian България

Experian България е основана през 2004 г. и е изцяло собственост на Experian Group. В България компанията е представена от три си основни линии на бизнес: кредитни услуги и аналитични решения и маркетинг услуги. В българския офис на компанията работят над 220 човека, разпределени в 10 отдела: Regional Analytics Grouр, QA Team, Development Team, Vertical Market Team, Sofia Delivery Center, Credit Bureau Development and Delivery, Corporate Functions /HR, Finance, Administration/, Marketing Services.

За SEPA – Единна зона за плащания в евро

Единната зоната за плащания в евро обхваща държавите – членки на Европейския съюз, Исландия, Лихтенщайн, Монако, Норвегия и Швейцария. Основните цели на SEPA са свързани с установяването на единни схеми на общоевропейско ниво за платежни инструменти (кредитни преводи, директни дебити, картови плащания), мобилни и електронни плащания и електронно фактуриране чрез преодоляване на технически, правни и търговски бариери, произтичащи от различните платежни практики в отделните страни. Това ще доведе до трансформиране на силно фрагментираната инфраструктура на малки плащания и многообразието от платежни инструменти в единна зона за плащания в евро, като по този начин ще се повиши сигурността на плащанията и ще се увеличи цялостната ефективност поради икономии от мащаба. Потребителите ще извършват плащания в евро в Европа така лесно, сигурно и ефективно, както плащанията в рамките на своята държава. Повече на: www.europeanpaymentscouncil.eu/index.cfm

  • © Experian 2019. Всички права запазени.