За Experian

Experian® е глобален лидер в предоставянето на информация, аналитични  решения  и маркетинг услуги на организации и потребители,  с цел по-добро управление на риска и вземане на благоприятни търговски и финансови решения.

Използвайки всестранните си познания за хора, пазари и икономики, Experian помага на компаниите да създадат, развият и управляват отношенията със своите клиенти, за да направят търговската си дейност по-печеливша. Experian осигурява по-добро финансово здраве и по-големи възможности на самите потребители, като им помага да разбират, управляват и защитават личните си данни.

Профил на компанията

Чрез нашите ресурси от данни и аналитични услуги, предоставяме едни от най- важните  фактори за растеж в потребителските икономики по света. За да капитализираме нашите пазарни възможности, и постигнем дългосрочна възвръщаемост за акционерите си, изградихме нашата стратегия  върху три елемента.

Пресцентър

Служителите за връзки с медиите на Experian помагат на  журналистите и другите членове на медиите, като им предоставят актуална информация.  Те  също така координират и интервютата с нашия мениджмънт и експерти в публичното пространство.

Кариери

Информацията  за нашата печалба  и иновации ни отличават като бизнес. С нашата глобалната бизнес стратегия, имаме възможност да постигнем  и  по-голям успех.

Връзки с инвеститорите

Финансовият център на Experian показва  най-актуалната информация за финансовите ни резултати по света.  Ние  предоставяме също така и последните ни отчети и представяния на инвеститорите, заедно с новините за предстоящите събития във финансовия ни календар.

Корпоративна социална отговорност

Експириън България прилага принципите на корпоративната социална отговорност, дефинирани от групата на EXPERIAN. Ние спазваме принципа за защита на личните данни, постоянно работим за имиджа си на добър работодател и в своята работа се стараем да минимизираме в най-голяма степен ефекта, който бизнесът ни оказва върху околната среда.