Профил на компанията

Стратегия

Чрез нашите ресурси от данни и аналитични услуги, предоставяме едни от най- важните  фактори за растеж в потребителските икономики по света. За да капитализираме нашите пазарни възможности, и постигнем дългосрочна възвръщаемост за акционерите си, изградихме нашата стратегия  върху три елемента:

Фокусиране върху данните и аналитичните решения
Нашето предимство е във всеобхватните бази данни и информация за физически и юридически лица с която разполагаме. Това ни позволява да добавим стойност към Вашите данни, като използваме нашите аналитични решения и софтуеър. Бизнес направленията на Експириън са глобални лидери на пазара, които се отличават с потенциала си за статегическо развитие.

Стремеж към постигане на дългосрочен растеж
Растежът на Experian се подпомага от динамичните тенденции на пазара на кредитни и маркетингови услуги. Ние сме извоювали водещи позиции на тези пазари и целта ни е да постигнем дългосрочен растеж на приходите, като се фокусираме върху най- доброто представяне на нашите продукти и услуги. Стратегическата ни цел се формира от следните компоненти:

  • Увеличаване на глобалното ни присъствие – чрез разширяване на нашата мрежа и трансфер на нашия международен опит на нови вертикални пазари.
  • Лидерска позиция – чрез инвестиции в иновативни решения, които ще донесат добавена стойност на нашите клиенти.
  • Оперативно съвършенство – чрез позициониране на нашата марка и следването на стратегия ще ни позволят по-бързо да навлезем на новите пазари. 

Увеличаване на активите
Целта ни е да използваме ефективно всички възможности, като инвестираме постоянно конкуренте ни предимства.

Структура на бизнес единиците

Experian се управлява на географски принцип, на четири основни географски зони: Северна Америка; Латинска Америка; Великобритания и Ирландия; ЕМЕА (Европа, Близкия Изток, Африка)/Азия и Тихия океан.

Клиенти

Experian има повече от 100 000 клиенти по целия свят в различни индустрии и пазари. Някои от нашите клиенти са: American Express, Barclays, BMW Financial Services, BNP Paribas, Coors Brewers UK, France Telecom, Hilton Hotel, National Australia Bank, Royal Mail, UNICEF, Westpac, Yahoo!

Години в бизнеса

Experian произхожда от CCN, бизнес за информационни услуги, създаден през 1980 г. от нашата предишна компания-майка GUS. В периода между 1980 г. - 1996 г. CCN се разшири в непосредствените бизнес линии във Великобритания. През 1996 г. GUS значително увеличи присъствието си на американските пазари с придобиването на предишните информационни бизнеси на TRW в областта на кредитите, аналитичните решения, директния маркетинг и недвижими имоти. Experian е създадена през 1996 г., когато GUS plc се слива с TRW Information Systems & Services и CCN Group. От 1996 г. насам се правят допълнителни сливания и придобивания, за да се включат кoмпетенции като управление на базите данни, хигиена на базите данни, e-mail маркетинг и разгръщане, услуги свързани със защита от измами, аналитични способности и потребителски интерактивни услуги.

През октомври 2006 г. Experian се раздели с GUS и стана публично дружество, което се търгува на Лондонската Фондова Борса, за да се увеличи акционерната стойност и потенциала ни за растеж.

Experian plc се търгува на Лондонската Фондова Борса (EXPN).