Sofia credit bureau development and delivery

Sofia Credit Bureau Development and Delivery

Софийският екип за разработка и доставка на софтуер за кредитни бюра е пряко подчинен на глобалния отдел за доставка на софтуер на Experian и има за цел разработката, доставката, настройката и поддръжката на софтуер за кредитните бюра на Experian.

Екипът е отговорен за проекти във фаза на развитие, както и проекти във фаза на поддръжка, като понякога има привилегията да работи върху целия жизнен цикъл на някои продукти (развитие, доставка, поддръжка и настройка).

Софийският екип за разработка и доставка на софтуер за кредитни бюра е съставен предимно от софтуерни разработчици с различни умения, но неразделна част от екипа са и няколко менджъри на проекти. Някои от добрите професионалисти дори работят във виртуални екипи разпределени по различни офиси, в различни държави.

Софийският екип за разработка и доставка на софтуер за кредитни бюра ползва широк спектър от технологии, като някои от тях са: C, C++, Java, .Net, DB2, ASP, ASP . NET, както и няколко технологии за разработка на интернет приложения.

Екипът си сътрудничи тясно с регионалната аналитична група, представители на вертикалните пазари, местият екип за доставка на софтуер, както и няколко други международни екипи.