Regional analytics group

Regional Analytics Group

Регионалният Отдел за Аналитични Проекти (RAG) е един от най-добрите екипи на международно ниво в сферата на анализ на данни. Всеки ден анализаторите в София разработват надеждни статистически решения за водещи бизнес организации в Европа, Близкия Изток, Африка и Индия.

Екипът е пряко отговорен за изпълнението на разнообразни проекти, част от които включват:

 • Разработка на Скор карти;
 • Анализи на данни от Кредитни бюра;
 • Внедряване на решения в Кредитните  бюра;
 • Разработка на бизнес стратегия и внедряването и;
 • Разработка на Базел 2 стратегии;
 • Обстоен преглед на представянето на бизнеса;
 • Сравнителен анализ;
 • Проучвания на потребителското поведение онлайн;
 • Регионален анализ;
 • Моделиране на целевия пазар за директен маркетинг и анализ на взаимоотношенията с клиенти (възможности за кръстосани продажби, реактивиране на клиентската база, оптимизиране броя на клиентите, сегментация);
 • Формулирането и изготвянето на стратегии за анализ на налични бази данни;
 • Внедряването на аналитични стратегии;

Анализаторите в Регионалния Отдел за Аналитични Проекти (RAG) са високо квалифицирани специалисти, придобили опит в международна среда и обединени от страстта си да намират работещи решения за някои от най-големите предизвикателства пред бизнеса прилагайки набор от статистически техники и използвайки водещите софтуерни инструменти за целта. Хората, работещи в RAG са извоювали признание за вниманието си към детайла както и за организирания, самостоятелен и проактивен подход, който демонстрират по време на работния процес. През последните няколко години, отделът зае ключова роля в услугите, които Експирън предлага на своите клиенти в EMEA региона. Всеки анализатор разполага със свободата да подстави под съмнение съществуващ подход и да предложипо-добро алтернативно решение – практика, която лежи в основата на някой от най-иновативните методологии и техники всекидневно използвани в RAG.

Освен възможността за развитие на личния потенциал в областта на анализа на данни, Регионалният Отдел за Аналитични Проекти предлага приятелска работна атмосфера сред млади хора, които са готови да предложат моментално съдействие на всеки, привлечен от вълнуващата кариера на анализатор.

Екипът си сътрудничи тясно с кредитните бюра в EMEA региона, представители на вертикалните пазари, местния екип за доставка на софтуер, Hitwise подразделението на Експириън, както и няколко други международни екипи.