Sofia delivery centre

Sofia Delivery Centre

Софийският център за доставка е част от глобална организация за доставка на софтуерни решения и има за цел предоставянето на качествени услуги, на регионални екипи, в областта на поддръжката и доставката софтуер, разработен от Experian Decision Analytics, до клиентите на компанията.

След сливането на няколко екипа за доставка през 2009, Софийският център за доставка вече има централизирана управленска структура и унифициран модел на предоставяне на услугите си. Оттогава насам, фокусът на организацията е върху развитието на персонал с познание на разнообразни продукти, което би и осигурило бързина и гъвкавост.

Софийският център за доставка влага потенциала на персонала си в работа с множество софтуерни решения на Experian, разработени с цел да предоставят на клиентите ни полезна аналитична информация в рамките на целия цикъл на работа с крайни потребители. Това се постига чрез разработката на стратегии в областта на мениджмънта на кредитни рискове, мениджмънта на клиенти, откриването на измами и др.

Професионалистите, работещи в Софийският център за доставка прилагат своя талант в разнообразни работни роли, вариращи от: анализатори и мениджъри на проекти до специалисти по обучение и софтуерни консултанти.

Добрата подготовка на персонала и централизираната организационна структура дават възможност на Софийският център за доставка да поддържа опростен модел за наемане на ресурси, според който клиентите могат да изискат работни ресурси за всички предлагани услуги, независимо от продукта или софтуерното решение, за което тези услуги са предназначени.