Sofia development

Sofia Development

Софийският център за разработка на софтуер е едно от осемте места в света за разработка на сфтуерни приложения и платформи на Experian Decision Analytics. Екипът участва в създаването на редица от продуктите в портфолиото на Experian, някои от които са изцяло разработвани в София и други, които са в съвместна работа с други софтуерни екипи на Experian, разположени в офиси на три континента.

Екипът има „плоска” структура и е разделен на два виртуални под-екипа, според основната технология ползвана от тях: .Net и Java. Множеството талантливи професионалисти, които работят в София, заемат разнообразни роли, според тяхната квалификация: софтуерни инженери, софтуерни архитекти, администратори – бази данни, бизнес анализатори и математици. Тези роли включват работа по изцяло-нови продукти, които все-още не са в употреба, както и по продукти в по-зряла фаза на развитието си, където поддръжката и подобренията вървят ръка за ръка. В ежедневната работа на екипа се прилагат разнообразни технологии, вариращи от Java, Netbeans Platform, JCR и OSGi до .Net и Oracle DB.

Продуктите от портфолиото на Experian, които се разработват в София, покриват разнообразни бизнес цели, включително: Data mining и статистически инструменти, управление на риск и превенция на измами, системи за процеси и потоци , разработване на компоненти за софтуерна сигурност и др.

Софийският център за разработка на софтуер работи тясно  с местния екип по контрол на качеството, местния екип за внедряване, както и с регионалната група математически анализи.