Vertical market team

Vertical Market Team

Екипът Аналитични Решения базиран в София предоставя аналитични решения използвайки сътрудничество с екипите на местно ниво и прилагайки техния набор от умения и знания. Тези решения включват аналитични проекти, съдействие при доставката на софтуерни системи, както и консултантски услуги.

Основният фокус на екипа е съсредоточен въху изпълнението на проекти и консултиране на настоящи и потенциални клиенти  като ресурсите, с които разполага са разпръснати в няколко страни от региона.

Мисията на екипа е да помогне на клиентите на Експириън да оптимизират резултатите на своя бизнес като им предостави възможно най-ефективните решения базирани на най-новите методологии използвани в областта и акумулираните през годините опит и знания. Екипът Аналитични Решения спазва най-високи стандарти в обслужването на своите клиенти като всяко решение е продукт на тясно партньорство във всеки един етап от протичането на даден проект. Това включва непрекъсната комуникация с клиента и ежедневно подобрение на изградените връзки в продължение на целия жизнен цикъл на проекта.

Екипът е съставен от професионалисти заемащи позиции като Анализатори на Решения, Старши Анализатори на Решения, Аналитични Консултанти и Старши Аналитични Консултанти, и предоставя точната комбинация от бизнес опит, умения за справяне с проблеми, критично мислене и творчески подход нужни за адресирането на някои от най-големите предизвикателства пред бизнеса. Клиентите биват едни от водещите организации в Централна и Източна Европа, опериращи в сферата на Банкирането на дребно, Финансовите услуги, Телекомуникациите и Продажбата на автомобили.

Екипът Аналитични Решения си сътрудничи тясно с Регионалната Аналитична Група, местния екип за доставка на софтуер, както и няколко други международни екипи.