>
1 2 3

Experian
Fraud Analytics

An effective approach
to preventing application fraud

АНАЛИТИЧНИ РЕШЕНИЯ ЗА КАПИТАЛОВА АДЕКВАТНОСТ

Следването на Базелските Стандарти може да бъде конкурентно предимство

Experian

ГЛОБАЛЕН ЛИДЕР

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ,
АНАЛИТИЧНИ И МАРКЕТИНГОВИ УСЛУГИ

Помагаме Ви да вземате по-добре информирани решения

Experian България предлага единствена по рода си комбинация от информация, аналитични услуги и софтуер, с помощта на които данните биват претворени в конкурентно предимство за Вашия бизнес.

"One Stop Shop"

Experian - One Stop Shop

Експириън "One stop Shop" е уникален електронен портал за справки в България

Предоставяме верифицирана информация за кандидат кредитополучателите с цел обективна оценка на риска и по-добро разпределяне на кредитния ресурс.

Аналитични услуги

Business Services

Предоставяме Ви информацията, с която да постигнете Вашите цели.

С нашите аналитични услуги, помагаме на организаците, да управляват по- добре риска и възвръщаемостта от търговските и финансови решения. Ние предлагаме консултантски услуги, анализи, обучения, разработване на скоркарти, Базел 2 модели, софтуери за обработка на молбите за кредит, предпазване от измами, управление на просрочените взамения.

Кариери

Кариери

Кариера в Experian

Използвайте възможността за търсене на работа на Experian, за да намерите свободни позиции, които отговарят на Вашите интереси.

One Stop Shop


Аналитични услуги


За Experian

Experian® е глобален лидер в предоставянето на информационни, аналитични и маркетингови услуги на организации и потребители, за да им помогне да управляват риска и възвръщаемостта от търговските и финансови решения. Като използваме тези уникални информационни инструменти и нашето детайлно разбиране на нуждите на отделния индивид, различните пазари и икономики, Experian сътрудничи с организациите по света да установят и укрепят връзките с клиентите си и да снабдят бизнеса си с конкурентни предимства.