Помагаме Ви да вземате по-добре информирани решения

Experian България предлага единствена по рода си комбинация от информация, аналитични услуги и софтуер, с помощта на които данните биват претворени в конкурентно предимство за Вашия бизнес.

Аналитични услуги

Предоставяме Ви информацията, с която да постигнете Вашите цели.

С нашите аналитични услуги, помагаме на организаците, да управляват по- добре риска и възвръщаемостта от търговските и финансови решения. Ние предлагаме консултантски услуги, анализи, обучения, разработване на скоркарти, Базел 2 модели, софтуери за обработка на молбите за кредит, предпазване от измами, управление на просрочените взамения.

Искам да науча повече

Кариери

Кариера в Experian

Използвайте възможността за търсене на работа на Experian, за да намерите свободни позиции, които отговарят на Вашите интереси.

Искам да науча повече

За Experian

Experian® е глобален лидер в предоставянето на информационни, аналитични и маркетингови услуги на организации и потребители, за да им помогне да управляват.

риска и възвръщаемостта от търговските и финансови решения. Като използваме тези уникални информационни инструменти и нашето детайлно разбиране на нуждите на отделния индивид, различните пазари и икономики.

Experian сътрудничи с организациите по света да установят и укрепят връзките с клиентите си и да снабдят бизнеса си с конкурентни предимства.

Разгледайте