Правни общи условия и правила за конфиденциалност

Правни Условия

Моля, прочетете внимателно настоящята информация преди да използвате този уеб сайт. Използвайки  сайта Вие приемате настоящите условия.  В случай, че не сте съгласни с тези правила, моля не използвайте този  уеб сайт.

Настоящите условия са приложими за Experian Information Solutions, Inc., за нейните централни офиси, подразделения, филиали, отдели, контрактори и всички източници на информация и доставчици, всичко които се отнасят към „Експириън”.  Тези общи условия са допълнение и не променят специфичните условия, които се отнасят до продуктите и услугите предлагани от Експириън чрез този  уеб сайт.

ИНФОРМАЦИЯ, ПРОДУКТИ ИЛИ УСЛУГИ ПРЕДЛАГАНИ НА ТОЗИ УЕБ САЙТ „КАКТО СА” БЕЗ НИКАКВИ ЯВНИ ИЛИ СКРИТИ ГАРАНЦИИ ОТ ВСЯКАКЪВ ВИД, ВКЛЮЧИТЕЛНО И ГАРАНЦИИ ЗА ОПРЕДЕЛЕНО КАЧЕСТВО, КОНКРЕТНА ЦЕЛ  ИЛИ НЕНАМЕСА. В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ, ЕКСПИРИЪН НЯМА ДА БЪДЕ ОТГОВОРНА ЗА ЩЕТИ ОТ ВСЯКАКЪВ ВИД, ВКЛЮЧИТЕЛНО НЕ ОГРАНИЧЕНИ ДО ПРЯКИ, ИНДИРЕКТНИ, СПЕЦИАЛНИ ИЛИ ЗНАЧИТЕЛНИ ЩЕТИ ИЗВЪН УПОТРЕБАТА ИЛИ НЕСПОСОБНОСТТА ЗА ИЗПОЛЗАВЕНЕ НА ТОЗИ УЕБ САЙТ ИЛИ ДРУГИ СВЪРЗАНИ САЙТОВЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ, ЗАГУБА НА ПЕЧАЛБИ, ЗАГУБА НА ВЪЗМОЖНОСТИ,  ПРЕКЪСВАНИЯ В БИЗНЕСА ИЛИ ДРУГИ ИКОНОМИЧЕСКИ ЩЕТИ, ЗАГУБА НА ПРОГРАМИ ИЛИ ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ, ИЛИ НА ДЕЙСТВИЕ ОТ ДОГОВОР, НЕБРЕЖНОСТ ИЛИ ДРУГИ ПРОТИВОЗАКОННИ ДЕЙСТВИЯ, ДОРИ И АКО ЕКСПИРИЪН Е ПРЕДУПРЕДИЛА ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ОТ  ВЪЗНИКВАНЕТО НА ПОДОБНИ ЩЕТИ. НЯКОИ ПРВАНИ РАЗПОРЕДБИ НЕ РАЗРЕШАВАТ ИЗКЛЮЧВАНЕ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЕ НА ГАРАНЦИИТЕ ИЛИ ЩЕТИТЕ.

В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ ЕКСПИРИЪН НЯМА ДА БЪДЕ ОТГОВОРНА ИЛИ  ГАРАНТИРА  КОРЕКТНОСТТТА, ОБШИРНОСТТА, ТОЧНОСТТА, СВОЕВРЕМЕНОСТТТА, КАЧЕСТВОТОТО, ПРИЛОЖЕНИЕТО ИЛИ ЦЕЛИТЕ НА ВСЯКА ИНФОРМАЦИЯ, ПРОДУКТИ ИЛИ УСЛУГИ НА ТОЗИ САЙТ.

Информация, продукти и услуги, които се намират на този уеб сайт може да включват технически неточности или печатни грешки.Експириън като собственик има право да променя или добавя частично или изцяло условията, информацията, продуктите или услугите предлагани през този уеб сайт. Такива  промени,изменения, допълнения или заличавания ще бъдат извършвани незабавно след съобщение за това на този уеб сайт или по друг начин.  Вие се съгласявате да преглеждате този сайт периодично, за да сте в течение с промените, измененията, допълненията и заличаванията, които са извършени. Ако продължите да използвате този уеб сайт след такова съобщение Вие приемате направените промени, изменения, допълнения и заличавания.

Връзки към други уеб сайтове

За удобство, уеб сайта на Експириън има връзки към уеб сайтове на трети страни. Експириън не представлява или гарантира за уеб сайтовете на трети страни, до които ще имате достъп чрез тези връзки. Чрез предоставянето на връзка до тези уеб сайтове, Експириън не прехвърля, приема или по всякакъв друг начин поема отговорността за съдържанието или употребата на тези уеб сайтове.

Търговска марка

Експириън и продуктите им споменати в този уеб сайт са или търговски марки, марки на продукти или регистрирани търговски марки на Experian Information Solutions, Inc или собственост на нейните подразделения.  Други продукти и фирмени имена споменати тук може би са търговски марки на съответните собственици. Използването на търговските марки на Експириън от трети страни не е разрешено без писмено съгласие на Експириън.

Авторско право

© Experian Information Solutions, Inc., 2006. Всички права запазени. Нито една част от уеб сайта на Експириън  не може да бъде възпроизвеждана, променяна или разпространявана под каквато и да е форма или начин без писмено разрешение на  Experian Information Solutions, Inc.

Части от Уеб сайта на Експириън са защитени като търговска марка от нелоялна конкуренция и не могат да бъдат копирани изцяло или частично. Нито логото, нито диаграми или снимки от този уеб сайт могат да бъдат копирани или прехвърляни без писмено разрешение на Експириън.

Анализ на уеб трафика

Настоящето описва технологията която Експириън използва  за да анализира уеб трафика на този сайт в рамките на  САЩ на секцията www.experian.com. За информация за употребата на cookies, уеб логове или други технологии използвани във връзка с продуктите и услугите на Експириън предлагани он-лайн, моля посетете политиката за продукти и услуги , прегледайте процедурите за конфиденциалност по специално за он- лайн продукти и услуги. 

Нашият подход към конфиденциалността

Experian® управлява информацията, която събира, поддържа и използва. Нашата отговорност е да осигурим сигурността на информацията и също да се погрижим за конфиденциалността на потребителите чрез разумната им употреба. Ние предоставяме услуги, които се базират на информация за милиони физически и юридически лица. Употребата на тази информация се ръководи от нашите глобални информационни ценности.

Тези информационни ценности са в основата на убеждението на Експириън, че използването на информация може да бъде полезна в очакванията на потребителите и бизнеса за конфиденциалността на информацията.

Информационната политика, базирана на нашите ценности, по специално определя как информацията може да бъде използвана. Политиката ни се променя, така че може  да бъде актуална и да отговаря на правните изисквания и очакванията на потребителите в областта на използваните продукти и услуги.

В основата на тази политика е ангажимента на Експириън да уведомява и информира клиентите  относно употребата на тяхната лична информация.  Информираните клиенти са по- ефективни и успешни участници в днешния свят в които, обмена на информация е в основата на ефективността на търсенето на продукти и услуги.

В днешно време нуждите  на бизнеса и потребителите постоянно се изменят и технологиите вървят напред . Нашият подход към конфиденциалността  е в основата на нашите глобални информационни ценности, които позволяват на Експириън да отговаря на непрестанно променящите се нужди и очаквания,  като със своята гъвкавост въвежда нови процеси и политики, за да разреши проблемите с информацията в динамичната и бързо променяща се обстановка.

  • © Experian 2018. Всички права запазени.