Бизнес продукти и услуги

Получете аналитичната информация, от която се нуждаете, за да изградите ефективни стратегии и да се сдобиете с носещи печалба клиенти

Нашата цел? Да Ви предоставим ценна информация за постигане на целите Ви

  • Да събираме най-точните и изчерпателни бизнес и потребителски данни
  • Да разработваме усъвършенствани методи за статистически анализ за стимулиране на ръста на печалбите Ви
  • Компилираме информацията по правилния начин, така че да вземате най-добрите информирани решения и да постигнете нужните скорост, мащаб и растеж Като лидер в индустрията, Experian® предоставя аналитична информация, която помага на бизнеса да се насочи към нови пазари, да подобри процента на ответна реакция и да увеличи приходите.

Нашите колекторни инструменти подобряват оперативната ефективност и оптимизират събирането на вземания. Нашите данни и анализи помагат на фирмите да максимизират инвестициите си, като комуникират с клиентите си много по-ефективно. Освен това, чрез нашия опит като стратегически партньор, ние помагаме на клиентите си да защитят своите клиенти и техния бизнес с инструменти, и аналитична информация за превенция на измами.

Услуги за кредитния сектор

Услуги за кредитния сектор

Съдействие на организациите за оценка на рисковете и ползите от предоставянето на кредити на физически и юридически лица. Нашата информация дава възможност на клиентите да вземат информирани решения за кредитиране.

Анализ на решенията

Анализ на решенията

Ние предлагаме аналитични решения и специализирани софтуерни продукти, които дават възможност на организациите да увеличат скоростта и качеството на вземането на решения. Ние помагаме на клиентите да оптимизират стратегиите си за отпускане на кредити, които да са най-подходящите за техните клиенти и бързо да внесат промени.

Маркетингови услуги

Маркетингови услуги

Ние помагаме на организациите да намират нови клиенти, като същевременно развиват съществуващите взаимоотношения. Ние даваме възможност на нашите клиенти да контактуват с потенциални клиенти по най-ефективен начин и с най-подходящата оферта.