Корпоративна социална отговорност

Експириън България прилага принципите на корпоративната социална отговорност

Ние спазваме принципа за защита на личните данни, като стриктно се придържаме към разпоредбите на закона, отнасящи се до сферата на дейност на всеки от нашите клиенти. Отдаваме ключово значение на създаване на социални и икономически ползи чрез продуктите и услугите, които предоставяме, като балансираме нашия търговския ефект с правата на потребителите и техните нужди.

Постоянно работим за имиджа си на добър работодател – създали сме определен модел на ценности и поведение, който демонстрира, че се отнасяме към всеки свой служител по честен и коректен начин. За нас е изключително важно, че даваме на всеки възможността да развие максимално своя потенциал, като му осигуряваме подходящата среда.

В своята работа се стараем да минимизираме в най-голяма степен ефекта, който бизнесът ни оказва върху околната среда. В този процес е ангажиран всеки наш служител – независимо дали като пести енергия или подкрепя различни кампании и инициативи в полза на природата и обществото като цяло.

Всеки служител на Експириън България има възможност да ползва до три работни дни в годината, за да участва в социални и общественополезни каузи. Стараем се, например, да осигурим по-добро детство за възпитаниците на Дом 7 „Св. Иван Рилски” в София, тъй като вярваме, че много от наученото през този период от развитието си, човек използва и по-късно като зрял индивид. Затова се опитваме да разширим възможностите пред тях, като им разкриваме нови знания и опит. Експириън България осигурява допълнителни занимания и специалисти, които помагат на малчуганите да придобият нови умения по време на игра или докато творят, да подобрят говора си и да стабилизират емоционалното си състояние. Когато можем, подкрепяме и обитателите на Дома за стари хора в столичния квартал „Дървеница” - помогнахме им да обновяват и подредят библиотеката си, а всяка пролет освежаваме градинката на дома.

Ние работим доброволно за възстановяването на екологичното равновесие -подпомогаме програмата по оцеляване на костенурки в Центъра за защита на костенурки в Драгоман и участваме в кампания по залесяване на Природен парк Витоша. Служителите на Експириън България периодично допринасят и за създаване на по-добри условия за туризъм - помагаме в маркирането на туристически пътеки в Природните паркове Витоша, Врачански балкан и в Чепън планина, подновихме дървени мостчета в местността Конярника.

Активно работим и за подобряване на градската серда - организираме почистване и облагородяване на зелените площи в близост до офиса със съдействието на община Красно село, участвахме в кампания за подобряване на условията в Софийската зоологическа градина и помогнахме на децата от бейзболния клуб Sofia Blues да освежат тренировъчното игрище в квартал Дианабад.

Това са част от нещата, които ние от Експириън – България правим безвъзмездно, в обществена полза. Вярваме в тези идеи и ги подкрепяме, защото те са на нашите служители и се реализират от тях.