Experian

За нас

За Experian

Experian® е глобален лидер в предоставянето на информация, аналитични  решения  и маркетинг услуги на организации и потребители,  с цел по-добро управление на риска и вземане на благоприятни търговски и финансови решения.

Използвайки всестранните си познания за хора, пазари и икономики, Experian помага на компаниите да създадат, развият и управляват отношенията със своите клиенти, за да направят търговската си дейност по-печеливша. Experian осигурява по-добро финансово здраве и по-големи възможности на самите потребители, като им помага да разбират, управляват и защитават личните си данни.

Experian в България

Аналитични услуги

Ние отключваме силата на данните, за да променим живота и да дадем нови възможности на нашите клиенти, корпорациите и обществото като цяло.

В офиса на Experian в София се намира над 20% от аналитичния капацитет на компанията.

С нашите аналитични услуги помагаме на организациите да управляват по-добре риска и възвръщаемостта от търговските и финансови решения. Ние предлагаме консултантски услуги, анализи, обучения, разработване на скоркарти, Базел 2 модели, софтуери за обработка на молби за кредит, предпазване от измами и управление на просрочените вземания.

Повече за аналитичните услуги.

Продуктови разработки

В България е най-мащабното звено на Experian за разработка на софтуер. В него ние разработваме платформи, които обединяват големи обеми от данни с аналитични модули. Част от нашите софтуерни решения са фокусирани върху превенция от измами и автоматизирано вземане на решения.

За успеха на нашите продукти, изключително важни са непрекъсната доставка на софтуерните ни решения и автоматизация.

Финанси

Финансовият екип в София е един от най-бързо развиващите се от цялата група.
Тук работят професионалисти от различни сфери – финансови анализи и счетоводство, събиране и управление на дългове, обслужване и фактуриране, както и управление и контрол на договори.

Ние подпомагаме бизнес дейностите, обслужващи нашите клиенти в Англия, Ирландия и регион ЕМЕА. Правим това чрез централизиране на процеси, стандартизиране и оптимизиране, което ни дава по-ясна картина над разултатите и ни помага в постигането на амбициозните ни планове.

 

 

Виж видео.

Обслужване на клиенти

Ние сме централизиран екип, който поддържа всички клиентски системи в региона. В Experian поставяме клиентите си в центъра на всичко, което правим. Това са глобални лидери в своите области, в това число в сферата на финансовите услуги, на телекомуникациите и други. Работим в тясно сътрудничество с тях, за да сме сигурни, че решенията ни посрещат в максимална степен техните нужди и създават нови възможности за бизнеса им.

Социална отговорност

Experian България прилага принципите на корпоративната социална отговорност, дефинирани от групата на EXPERIAN. Ние спазваме принципа за защита на личните данни, постоянно работим за имиджа си на добър работодател и в своята работа се стараем да минимизираме в най-голяма степен ефекта, който бизнесът ни оказва върху околната среда.